Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging voor ziekenverzorging

Naam Vereeniging voor ziekenverzorging
Plaats Baarn
Provincie Utrecht
Begindatum 1890 (oprichting)
Einddatum 1950 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

 - het oprichten en instandhouden van een ziekenhuis en van een organisatie voor de wijkverpleging

 - het verstrekken van geneesmiddelen en versterkende middelen aan zieken

 

 

Activiteit

het mogelijk maken zieken in de wijk aan huis én in het eigen ziekenhuis te verplegen en verzorgen

'De zieken worden zoo noodig kosteloos verpleegd in een eigen Diakonessenhuis, waarin 7 zieken kunnen worden opgenomen. Elken dag bestaat gelegenheid daar kosteloos een geneesheer te raadplegen. (...) Kosteloos worden geneesmiddelen verstrekt; ook versterkende middelen; (...) De ondersteunden worden geregeld bezocht door wijkzusters.' (Blankenberg)

Eigen gebouw (adres)

Het ziekenhuis aan de Pekinglaan, nu Torenlaan op een terrein destijds door koningin Emma beschikbaar gesteld. (inv.)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 766-767.

Gegevens, inclusief de laatste vermelding, ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Archief

Het archief van de Vereeniging voor Ziekenverzorging te Baarn 1930-1950 wordt onder toegangsnummer 408 bewaard in het Archief Eemland. (inventaris, 0,1 m. openbaar)

Het archief bevat geen stukken uit de 19e eeuw.