Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Moederlijke Liefdadigheid

Naam Vereeniging Moederlijke Liefdadigheid
Plaats Arnhem
Provincie Gelderland
Begindatum 1865 (eerste vermelding)
Einddatum 1960 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

hulp te verlenen aan behoeftige kraamvrouwen

Activiteit

'De ondersteuning wordt verleend bij de bevalling van het 3e kind, mits het gezin 3 jaar in de gemeente gewoond heeft, en de wekelijksche verdienste blijven beneden f 8, als regel (gaande tot f 10, als uitzondering), terwijl goed gedrag vooral van de vrouw vereischt is. Behalve de luiermand wordt gedurende 8 dagen warm eten en brandstoffen gegeven. Zonder aanzien des geloofs wordt de onderstand verleend.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 787.

ad eerste vermelding en opheffingsdatum:

ontleend aan de archiefgegevens.

Opmerkingen

ad begin en einddatum:

'Deze liefdadige vereniging, die dateert van vóór 1865, is opgeheven in 1960.' (Uit de inleiding van de inventaris van het archief(stuk).

Archief

Het archief van de Vereeniging moederlijke Liefdadigheid te Arnhem 1871-1901 wordt onder toegangsnummer 2069 bewaard in het Gelders Archief. Archieftitel: Inrichting van Moederlijke Liefdadigheid te Arnhem. Het bestaat uit het 'Register van bedeelden van de inrichting van moederlijke liefdadigheid, 1871-1901'.