Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot Weldadigheid Sedako Beseiser

Naam Vereeniging tot Weldadigheid Sedako Beseiser
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd.
Plaats Meppel
Provincie Drenthe
Begindatum 1886 (oprichting)
Einddatum 1886 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Wezen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'deze damesvereniging verleende naast de andere liefdadigheidsverenigingen hulp bij ziekten, overlijden, enz.'

Activiteit

het verlenen van steun in geval van ziekte, overlijden en andere tot armoede leidende situaties.

Werkt samen met

de vereniging Gemilath Gassadim en was in die zin de opvolgster van de Vereniging Cherath Nashim te Meppel, opgericht in 1836.

Verantwoording gegevens

S.C. Derksen, Opkomst en ondergang van een toonaangevende joodse gemeente (250 jaar joods leven in Meppel (Meppel 1988) 151.

 

Archief

Derksen vermeldt hierover: 'Een geweldige handicap bij het schrijven was dat alle archiefgegevens van de joodse gemeente te Meppel, inclusief de notulen, in de oorlog of kort daarna verloren zijn gegaan.'