Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Kindervereeniging "Wij doen mee"

Naam Kindervereeniging "Wij doen mee"
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1893 (oprichting)
Einddatum 1893 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Jeugd
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het propageren van het uitzenden van zwakke ziekelijke schoolkinderen 'ter bekoming eener herstelde gezondheid'.

Activiteit

'Ieder kind, dat als lid (...) wordt ingeschreven tracht tot het doel ervan mede te werken door de aandacht van ouders bloedverwanten en belangstellenden op het nuttige en aangename van de gezondheidskolonien te vestigen en ontvangt daartoe een reglement en een boekje (...) waarin de verzamelde giften door hemzelf worden aangetekend, onder controle van ouders en hulpvaardige onderwijzers.'

Werkt samen met

en is steunvereniging van de 's-Gravenhaagsche Vereeniging voor gezondheidskolonies.

Oprichters

oprichters:

J. Kuyl, J.P.W. van Dijk en R.A. Tjerkstra.

Verantwoording gegevens

A. van Veen (red.), Gehoor voor het zwakke kind 1884-5 mei-1924 gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de 's-Gravenhaagsche Vereeniging voor gezondheidskolonies (Afdeeling van het Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en Vacantie-Kolonies, goedgekeurd bij Koninklijke besluiten van 1 September 1910 no. 47 en 11 October 1918 no. 52).

Opmerkingen

Opgericht met direct 70 kinderen, welk aantal later dat jaar tot 400 zou opgelopen en met de verwachting dat in 1893 in totaal ongeveer f. 300 zou worden opgehaald.

(Uit 1893; geen gegevens over een latere periode gevonden.)