Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Elisabeths-Vereeniging

Naam St. Elisabeths-Vereeniging
Plaats Sneek
Provincie Friesland
Begindatum 20 april 1893 (oprichting)
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het beoefenen van lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid jegens Katholieke armen en zieken, zoomede hulpbehoevende gehuwde kraamvrouwen (Staatscourant)

Activiteit

het bieden van ondersteuning aan rooms-katholieke armen, zieken en kraamvrouwen

Bestuursleden

Mej. C. Bloemen-Nauta, presidente in 1894 en 1899 en mej. T. van Bergen-Beckel in 1903, mej. wed. T. Rooswinkel-Van der Kallen, vice-presidente in 1894 en mevr. wed. Bloemen-Van der Meulen in 1899 en 1903; mevr. wed. T. Rooswinkel-van der Kallen secretaresse in 1899 en 1903; mej. A. Brenninkmeijer-Pabst, penningmeesteresse in 1894, 1899 en 1903.

Koninklijk Besluit 23 juli 1895 nr. 45
Staatscourant

12 -9-1895

Verantwoording gegevens

ad oprichtingsdatum en Koninklijk Besluit:

de Staatscourant van 12 september 1895

ad bestuursleden:

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 639.
Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900
(Alkmaar 1899) 464-465.

Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 847.

vermeld in:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 773 met de aantekening: Gevraagde inlichtingen niet ontvangen, maar ingedeeld bij de vereniging voor ziekenzorg