Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Rotterdamsche tandheelkundige kliniek

Naam Rotterdamsche tandheelkundige kliniek
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1900 (eerste vermelding)
Einddatum 1900 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Het kosteloos behandelen van door liefdadige instellingen gezonden patiënten en, tegen geringe bijdrage (naar draagkracht), van overige patiënten.

Activiteit

1. Het kosteloos (doen) behandelen van door liefdadige instellingen gezonden patiënten en, tegen geringe bijdrage (naar draagkracht), van overige patiënten;

2. het doen van preventief groepsonderzoek in weeshuizen en dergelijke instellingen.

Verantwoording gegevens

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 1e jrg. (1900) 127.

Opmerkingen

ad richtgroep:

zieken, ook preventief.

ad activiteiten:

'5847 patiënten werden ingeschreven aan wie 16328 consulten werden verstrekt.'