Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk

Naam Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk
Plaats Heeg
Provincie Friesland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Meisjes
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

[kleding voor armen te vervaardigen]

Activiteit

[het vervaardigen van kleding voor armen]

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 462.

Gevraagde inlichting niet ontvangen Blankenberg c.s. hebben tijdens hun onderzoek voor de Gids de vereniging een vragenlijst gestuurd, maar geen enkele reactie daarop gehoord. In de Gids is daarom bij deze instelling vermeld dat de gevraagde inlichtingen niet ontvangen waren. Meer
Blankenberg c.s. schrijven in hun inleiding op de Gids (p. XVI), dat dit regelmatig voorkwam, maar zij gaan niet in op mogelijke verklaringen. We kunnen veronderstellen dat instellingen op hun privacy gesteld waren en het niet nodig vonden hun werkwijze en ondersteuningscriteria openbaar te maken. Naast geslotenheid kunnen er echter ook heel andere verklaringen zijn: misschien was een instelling gebrekkig georganiseerd of functioneerde niet meer op het moment dat de enquête ontvangen werd.
Opmerkingen

ad doelstelling en activiteit:

Hoewel Blankenberg c.s. de gevraagde inlichtingen m.b.t. deze vereniging niet hebben ontvangen hebben zij deze toch ondergebracht in de categorie 'Instellingen welker hoofddoel is het uitdeelen van Kleedingstukken aan behoeftigen (...)'.

Bij meisjesverenigingen zal vooral het zelf vervaardigen van kleding (en beddegoed) de belangrijkste bezigheid zijn geweest.