Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Volksbond, Vereeniging tegen Drankmisbruik, Afdeeling Assen van den -

Naam Volksbond, Vereeniging tegen Drankmisbruik, Afdeeling Assen van den -
Plaats Assen
Provincie Drenthe
Begindatum 1875 (eerste vermelding)
Einddatum 1969 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het misbruik van bedwelmende dranken en openbare dronkenschap te bestrijden

Activiteit

het geven van voorlichting over drankmisbruik, het stimuleren van allerlei vormen van volksonderricht en van (woning)bezit

Afdeling van

de landelijke vereniging "Volksbond" Vereeniging tegen Drankmisbruik, opgericht in 1875 en gevestigd te Amsterdam.

Verantwoording gegevens

Gegevens ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging (b.v. de opmerking over de begindatum)

ad laatste vermelding:

ontleend aan de beschrijving van het verenigingsarchief.

Opmerkingen

ad begindatum:

Assen behoorde tot een van de eerste afdelingen en is waarschijnlijk niet lang ná de landelijke vereniging (1875) opgericht.

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief

Archief

In het Drents archief bevindt zich onder toegangsnummer 779 de 'Collectie statuten en reglementen van Drentse instellingen'. Deze collectie bevat een huishoudelijk reglement van de vereniging uit 1902. Zie 'publicaties van de vereniging'.

Het archief van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis bevat in het archief van de Volksbond tegen Drankmisbruik het kasboek 1936-ca 1969 van de afdeling Assen.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Huishoudelijk reglement van de afdeling Assen van de "Volksbond", Vereeniging tegen Drankmisbruik (1902).