Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Bouwvereeniging, De -

Naam Bouwvereeniging, De -
Plaats Groningen
Provincie Groningen
Begindatum 2 december 1863 (oprichting)
Einddatum 1919 (opheffing)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Arbeiders
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

in de gemeente Groningen goede woningen voor den mingegoeden stand te stichten (Goossens)

Activiteit

het (laten) bouwen van goede en voor minvermogenden betaalbare woningen

'Zij [de bouwvereniging] kocht daar o.m. grote percelen grond voor aan buiten de Herepoort.'

Bestuursleden

voorzitter in 1889: M. Sichterman.

Koninklijk Besluit 28 september 1873 nr. 12; 29 december 1884 nr. 19; 18 november 1889 nr. 53
Staatscourant

31 oktober 1873; 25 februari 1885; 13 februari 1890

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1511
Verantwoording gegevens

ad begindatum:

De inleiding van 'Een eeuw sociale woningbouw' in: A. Beuse, M. Hillenga, F. Smit (reds.), Stad en Lande, cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen,  jrg. 10 (2001) nr. 2, 2.

Ondergenoemde Statuten.

ad oprichtings- en opheffingsdatum en activiteit:

ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Opmerkingen

ad opheffingsdatum:

In 1919 werd de vereniging opgeheven. (inv.)

Archief

Het archief van "De Bouwvereeniging" te Groningen, 1863-1890 wordt onder toegangsnummer 1381 bewaard in de Groninger Archieven (plaatsingslijst, 0,35 m. openbaar).

Het bevat:

Notulen, 1863-1875;

Register van afgegeven bewijzen van aandeel in het fonds van de 'Bouwvereeniging', 1864-1879;

Kasboek, 1874-1890.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Sichterman, M. (voorzitter), Statuten der Bouwvereeniging te Groningen (Groningen 1889).