Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van de spijskokerij "St. Willebrordus"

Naam Vereeniging tot oprichting en instandhouding van de spijskokerij "St. Willebrordus"
Alternatieve namen
  • Commissie van Spijsuitdeeling v.d. H. Willebrordes (Blankenberg)
Plaats Alkmaar
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1881 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

den meergegoede in staat te stellen zijn minder bedeelden natuurgenoot in drukkende tijden voor een zoo gering mogelijken prijs van gezond en krachtig warm voedsel te voorzien (Goossens)

Activiteit

het mogelijk maken dat minderbedeelde stadsgenoten voor een zoo gering mogelijken prijs van gezond en krachtig warm voedsel worden voorzien.

Bestuursleden

in 1885: C. Moerbeek, J.N. Goes, A.C. Faesen en J.C. de Witte.

in 1900: N. Goes, president, T.G. van den Bosch, vice-pres., A.J.H. van den Brug, secret., A.C. Vaesen, penningm., F.M. Aghina, J.A. van Geenhuijsen, P. Messelaar, P.T. Portegies, J. Schellinger, M. van Veggel, F. Witte.

Koninklijk Besluit 16 maart 1881 nr. 16
Staatscourant

30-04-1881

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
42
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 484.

ad bestuursleden:

Adresboek van Alkmaar 1885 (123) en 1900 (202).