Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging 'Dorcas'

Naam Vereeniging 'Dorcas'
Plaats Assen
Provincie Drenthe
Begindatum 1850 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Meisjes
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de nood van behoeftigen en met name van behoeftige kraamvrouwen te lenigen

Activiteit

'Onderstand wordt verstrekt aan behoeftige, oude vrouwen en weduwen van elken leeftijd, in levensmiddelen, brandstoffen, ligging en dekking. In den regel geschiedt dit gedurende de wintermaanden, bij uitzondering het geheele jaar.'

'Wie naaien kan en daarvoor niet te oud is, moet gedurende de bedeeling wekelijks een hemd of laken genaaid afleveren, waarvoor de stof enz., verstrekt wordt.'

Tevoren wordt een onderzoek ingesteld 'en gedurende de hulp geregeld huisbezoek' afgelegd door de 5 directrices van Dorcas. (Blankenberg)

 

'het verschaffen van naai- en breiwerk aan behoeftigen en vervolgens de vervaardigde kleding- en liggingstukken, alsmede soep, in de winter uitdelen aan m.n. behoeftige kraamvrouwen. Naast kleding, dekens en soep deelde Dorcas 's winters ook brood en turf uit. In 1865 kregen alleen behoeftige leden van de hervormde gemeente deze 'giften' als loon voor het werk dat zij voor Dorcas hadden verricht.' (Gras 201)

Verantwoording gegevens

H. Gras e.a. (reds.), De geschiedenis van Assen (Assen 2000) 201 (gepubliceerd op het internet).

Ook vermeld in H. Gras, F. Nijstad e.a., Geschiedenis van Hoogeveen 1815-1975 (Amsterdam 1995) 299.

ad activiteit en laatste vermelding:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 426.

Archief

In het archief van de Vereniging Armenzorg te Assen dat onder toegangsnummer 189 wordt bewaard in het Drents Archief, bevindt zich een stuk dat betrekking heeft op de Vereniging Dorcas te Assen:

Staat van naaisters, winterbedeelden en voljaarsbedeelden door de vereniging Dorcas over 1896/1897.