Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Louise-krans

Naam Louise-krans
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum oktober 1844 (oprichting)
Einddatum 1890 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Jeugd 0-6
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

kledingstukken aan behoeftige kinderen uit te delen

Activiteit

het uitdelen van kleedingstukken aan de behoeftige kinderen (ongeveer 50 jongens en 50 meisjes) van de Louise-bewaarschool

 

Oprichters

initiatiefnemer/stimulator van de 10 jonge dames-oprichtsters: W.H. Suringar.
Twee van de oprichtsters, die tevens het bestuur vormen: mej. G.M. Bel en mej. F.G.H. Muller.

Beschermheren -of vrouwen

Louise, kroonprinses van Zweden, geboren prinses der Nederlanden.

Verantwoording gegevens

N.S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam. Overzigt van al hetgeen in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen(Amsterdam 1851) 355. (Uit echte bronnen bijeengebracht door [NSC])

ad laatste vermelding:

http://www.canonsociaalwerk.eu/1872_kinderbewaarplaatsen/2010 02 Femina Muller

 

Opmerkingen

ad laatste vermelding;

'Femina [Muller] is vijftig jaar lang de ziel van de Louisekrans;
uiteindelijk blijft ze vrijwel alleen over en heft de groep op.' Dat betekent dat de krans rond 1895 moet zijn opgeheven. http://www.canonsociaalwerk.eu/1872_kinderbewaarplaatsen/2010 02 Femina Muller

 

Inkomsten: 

1. jaarlijkse bijdrage van f. 100 van H.K.H. Louise, kroonpinses van Zweden;

2. bijdragen van 'eenige weldenkenden'.