Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Utrecht

Naam R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Utrecht
Opmerkingen over naam genoemd naar de Britse organisatie 'League of the Cross'. Het eerste koninklijk goedkeuringsbesluit spreekt van de Vereeniging Roomsch-Katholiek Matigheidsgenootschap "Het Kruisverbond"
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 5 januari 1896 (oprichting)
Einddatum 1907 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

bestrijding van het alcoholisme en bevordering van de matigheid, een katholieke hoofddeugd

 

Activiteit

'het complex van oorzaken [aanpakken] dat tegenwoordig daartoe [tot het alcoholisme] aanleiding geeft, met name de macht der drinkideeën, der dwingende drinkgewoonten, het wijdvertakte herbergwezen en vooral ook de honger van het reusachtige kapitaal, dat in den drankhandel gestoken is en op alle wijzen aan hooge rente zoekt te komen'. Dit moest gebeuren via onderwijs [wie de jeugd heeft heeft de toekomst] en organisatie. Via de verenigingen kon men valse ideeën omtrent drankgebruik bestrijden en de "drinkdwang" doorbreken; de verenigingen moesten het alternatief vormen voor kroegbezoek; de verenigingen moesten ook lokaal actie voeren om het aantal drinkgelegenheden te beperken.

Afdeling van

de Diocesane Bond van R.K. Drankbestrijdersvereenigingen van het Aartsbisdom Utrecht, opgericht in 1897 en eveneens gevestigd te Utrecht.

Bestuursleden

In 1899: N. Duijvis, voorzitter, A. J. Overdijk, 2e voorzitter, A.J.L. Lambermont, 1e secretaris, E. Vogelzang, 2e secretaris en G. Smulers, penningmeester.

In 1902-1903: dr. A.W. Ausems, voorzitter, A.J.L. Lambermont, 2e voorzitter, A.K. Noijons, secretaris, J.W. Giessen, 2e secretaris en G.B. Brom, penningmeester.

Verantwoording gegevens

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 180.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 321.

Register van de Staatscourant.

ad laatste vermelding:

ontleend aan archiefgegevens

Archief

In de verzameling losse stukken van het Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen bevindt zich onder nummer 43 de 'Ledenlijst van het matigheidsgenootschap Het Kruisverbond te Utrecht, 1896-1901'.

 

Het archief van de instituten voor de priesteropleidingen in het aartsbisdom Utrecht, dat zich onder toegangsnummer 558 in het Utrechts Archief bevindt, bevat stukken die het Kruisverbond afdeling Utrecht betreffen:

Stukken betreffende de vereniging Het Kruisverbond ter bevordering van matigheid en bestrijding van drankmisbruik, 1899-1907, z.j.