Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Liefdewerk: "Oud Papier", afdeling Haarlem

Naam Liefdewerk: "Oud Papier", afdeling Haarlem
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1874 (oprichting)
Einddatum 1957 (opheffing)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Hoofddoel was aanvankelijk om de paus in zijn strijd tegen Koning Victor Emanuel financieel te steunen; op het gebied van de armenverzorging beoogde de vereniging armen werk te verschaffen en R.K. liefdadige instellingen in het algemeen te steunen

Activiteit

het ophalen en naar Amsterdam brengen van oud papier, om met de opbrengst van de verkoop ervan te proberen de doelstellingen te bereiken.

Afdeling van

De landelijke vereniging Liefdewerk: "Oud Papier", eveneens opgericht in 1874 en gevestigd te Amsterdam.

Verantwoording gegevens

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 115-118.

gegevens, inclusief de eerste en laatste vermelding, ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief

ad doelstelling en activiteit:

ontleend aan data m.b.t. de landelijke vereniging

Archief

Het archief van de Vereniging Liefdewerk Oud Papier, afdeling Haarlem, 1874-1957 bevindt zich onder toegangsnummer 3551 in het Noord-Hollands Archief (NHA). Plaatsingslijst in map plaatsingslijsten nr. 100272 nrs. 1-8. De oudste archiefstukken zijn een gebedenboekje van de vereniging uit 1874 en een huishoudelijk reglement uit 1912. Het recentste is een overlijdensbericht uit 1958.