Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging van de H. Anna

Naam Vereeniging van de H. Anna
Alternatieve namen
  • St. Anna Kleedinguitdeeling (Blankenberg)
Plaats Leiden
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1894 (eerste vermelding)
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'ter vervaardiging van kleedingstukken voor het Magazijn der St. Vincentius-Vereeniging'

Activiteit

'Kleederen vervaardigd door behoeftige vrouwen, worden onder de R.K. behoeftigen uitgedeeld en voor het algemeen Magazijn van den H. Vincentius à Paulo afgestaan.' (Blankenberg)

Werkt samen met

de St. Vincentiusvereniging te Leiden.

Bestuursleden

E. Jongmans, presidente in 1894 en 1899, E. Veltman, vice-presidente in 1894, C. Gubbi, vice-presidente in 1899; D. Gubbi, penningmeesteresse in 1894 en 1899 en presidente in 1903; E. van der Eerden, secretaresse in 1894; E. Damen, secretaresse in 1899 en J. v.d. Kroft, secretaresse in 1903.

Pastoor J.J. Vernieuwe, directeur. 

Verantwoording gegevens

Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1894 (Alkmaar 1894) 550.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 364.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 719.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 440.