Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot Ziekenverpleging

Naam Vereeniging tot Ziekenverpleging
Opmerkingen over naam vanaf circa 1900: Damesvereeniging Koog aan de Zaan
Plaats Koog aan de Zaan
Provincie Noord-Holland
Begindatum 6 december 1878 (oprichting)
Einddatum 1955 (opheffing)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

zieken te verplegen

Activiteit

het verplegen van zieken

Verantwoording gegevens

De gegevens, waaronder de eerste en laatste vermelding, zijn ontleend aan de archiefbeschrijving.

Archief

Het archief van de Vereeniging tot Ziekenverpleging 1878 – 1955 wordt onder toegangsnummer PA-26 bewaard in het Gemeentearchief Zaanstad (0,15 m.; inventaris, nog niet op de website van het Gemeentearchief te raadplegen; openbaar).