Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging: Hulp en steun voor blinden en bijna blinden

Naam Vereeniging: Hulp en steun voor blinden en bijna blinden
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 8 november 1898 (oprichting)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gehandicapten
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

hulp en steun te verleenen aan blinden en bijna blinden door geheel Nederland zonder onderscheid van geloofsbelijdenis (Staatscourant en Blankenberg)

 

Activiteit

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

'1. het doen verrichten van handenarbeid tegen betaling van loon door blinden en bijna blinden van beide geslachten voor zoover die personen tot het doen van dien arbeid in staat zijn en zij niet reeds vanwege een andere vereeniging of van andere personen die een gelijk doel als deze vereeniging daarmede beoogen, van arbeid voorzien zijn;

2. het geven van ondersteuning, hetzij in geld of wel in levensmiddelen en kleedingstukken, aan zoodanige blinden of bijna blinden die lichamelijk ongeschikt zijn tot het verrichten van enigen arbeid.' (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 4 april 1899 nr. 31
Staatscourant

22-4-1899

Verantwoording gegevens

ad oprichtingsdatum, doelstelling en activiteit:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 854.

ad oprichtingsdatum, Koninklijk Besluit en doelstelling:

de Staatscourant van 22 april 1899.