Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Charitas"

Naam Vereeniging "Charitas"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1888 (oprichting)
Einddatum 1895 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ouderen, Werklozen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

om aan zwakken, ouden van dagen en gebrekkigen, die voor geregelden arbeid ongeschikt zijn, werk te verschaffen (Falkenburg)

Activiteit

'in de wintermaanden bovengenoemde zwakken en gebrekkigen tegen zekere betaling kachelhoutjes en vuurmakers doen vervaardigen, die door een dames-comité aan den man worden gebracht'

Koninklijk Besluit 27 maart 1893.
Verantwoording gegevens

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland deel II: Gemeente Rotterdam (Amsterdam 1895) 267. (In opdracht der Vereeniging voor staathuishoudkunde en de statistiek bewerkt door Ph.F.)

Falkenburg vermeldt als bronnen: 'Circulaires September 1894 en October 1895'.

ad Kon. besluit:

Register van de Staatscourant.

Opmerkingen

'In de winter van 1894-1895 werden vervaardigd: 295.540 kachelhoutjes en 134.643 vuurmakers. Het arbeidsloon, in dat jaar uitgekeerd, bedroeg f. 1519,18.' (Falkenburg)