Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "tot Plaatselijk Nut"

Naam Vereeniging "tot Plaatselijk Nut"
Plaats Zaandam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1841 (eerste vermelding)
Einddatum 2002 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

om door verschillende middelen het maatschappelijk welzijn van de mingegoede bevolking der gemeente Zaandam te bevorderen (Goossens)

Activiteit

het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de mingegoede bevolking der gemeente Zaandam

Koninklijk Besluit 30 juli 1878 nr. 77; 1892; 1903
Staatscourant

8-09-1878, 16-01-1892, 23-10-1903

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
3370
Verantwoording gegevens

Blijkens een levensbeschrijving in de Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia on line was Steven Blaupot ten Cate (1807-1884) de auteur van de Grondslagen voor de Vereeniging tot plaatselijk nut te Zaandam (Zaandam, 1841). Blaupot ten Cate was destijds doopsgezind predikant te Zaandam en behoorde mogelijk tot de oprichters van de vereniging.

De overige gegevens, inclusief de eerste en laatste vermelding zijn ontleend aan de archiefbeschrijving.

Archief

Het archief van de Vereeniging "Tot Plaatselijk Nut" afdeling Zaandam 1841 - 2002 bevindt zich onder toegangsnummer PA-415 in het Gemeentearchief Zaanstad (plaatsingslijst, nog niet op de website van het Gemeentearchief te raadplegen; 7 m.).