Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Liefdadigheidsvereeniging "Fortuna"

Naam Liefdadigheidsvereeniging "Fortuna"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1891 (oprichting)
Einddatum 1893 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Weduwen, Wezen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Geldelijken onderstand te verschaffen aan behoeftige weduwen en weezen van alle gezindten door middel van contributies der leden, collecten en weldadigheidsvoorstellingen.'

Activiteit

Het mogelijk maken dat 'geldelijken onderstand (...) [wordt verschaft] aan behoeftige weduwen en weezen van alle gezindten door middel van contributies der leden, collecten en weldadigheidsvoorstellingen.'

Verantwoording gegevens

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland deel I Gemeente Amsterdam (Amsterdam 1893) 304-305. (In opdracht van de Vereeniging voor de staatshuishoudkunde en de statistiek bewerkt door Ph. F.)

Opmerkingen

Falkenburg vermeldt niet meer dan de hier ingevulde inlichtingen te hebben mogen ontvangen.