Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Ginoech Hane'ariem" (wijding der jongelingen)

Naam Vereeniging "Ginoech Hane'ariem" (wijding der jongelingen)
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd.
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1886 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Jongens
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

aan behoeftige 13-jarige jongelingen bij hunne Kerkelijke aanneming te verstrekken: a. Nieuwe Kleeding; b. Kerkelijke Benoodigdheden (Goossens)

Activiteit

het verschaffen van kleding en kerkelijke benodigdheden aan arme 13 jarige joodse jongens organiseren en financieren.

Koninklijk Besluit 26 augustus 1886 nr. 32
Staatscourant

21 oktober 1886

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
459
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 446.