Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot het tegengaan van de bedelarij in het algemeen en in het bijzonder op den Nieuwjaarsdag

Naam Vereeniging tot het tegengaan van de bedelarij in het algemeen en in het bijzonder op den Nieuwjaarsdag
Plaats Weesp
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1889 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de bedelarij in de gemeente Weesp tegen te gaan, vooral op Nieuwjaarsdag.

Activiteit

'Tegen nieuwjaarsdag worden bons verstrekt, inwisselbaar bij leveranciers voor levensmiddelen enz. aan behoeftigen zonder onderscheid van Godsdienstige gezindte, die minstens een jaar in Weesp gevestigd zijn.' (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 6 december 1889 nr. 18
Staatscourant

4 maart 1890

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
3231
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 403, 490.