Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij voor Volkskeukens N.V.

Naam Maatschappij voor Volkskeukens N.V.
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1890 (oprichting)
Einddatum 1899 (opheffing)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Arbeiders, Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het oprichten en instandhouden van Volkskeukens 'om zo arbeiders een voedzame warme maaltijd te verstrekken tegen een betaalbare prijs' http://nl.wikipedia.org/wiki/Helena_Mercier

Activiteit

oprichtig en instandhouding van Volkskeukens mogelijk maken

Oprichters

Helena Mercier

Eigen gebouw (adres)

In 1887, vóór de oprichting van de vereniging werd de eerste volkskeuken in de Amsterdamse Jordaan opgericht. In 1890 volgden een tweede en derde keuken en werd de N.V. Maatschappij voor Volkskeukens opgericht.

Verantwoording gegevens

ad oprichtings- en opheffingsdatum, oprichters en eigen gebouw:

ontleend aan http://nl.wikipedia.org/wiki/Helena_Mercier, geraadpleegd op 26 mei 2011.

De overige gegevens zijn ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Archief

Het archief van de Maatschappij voor Volkskeukens N.V. 1888-1900 wordt onder toegangsnummer 168 bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Stadsarchief Amsterdam
Naam collectie Archief van de Maatschappij voor volkskeukens N.V.
Beheersnummer 168
Toegang inventaris
Reglementen ja

Huishoudelijk reglement en Nederlandsche Staatscourant met bekendmaking van de oprichting. 1891

Correspondentie ja

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1890 - 1898

Privé correspondentie van mej. M. Muijsken. Circa 1889-1898.

Financiƫle stukken ja

Exploitatie berekeningen en begrotingen. 1891 - 1892

Stukken tot de rekening. 1891 - 1899

Onkostenboekje. 1897 - 1898

Overige stukken ja

Bestek en voorwaarden, tekeningen etc. betreffende de bouw van de tweede Volkskeuken in de Haarlemmer Houttuinen. 1891 - 1893

Maandstaten van de aantallen gemaakte porties voedsel en de kosten. 1892 en 1898-1899.

Recepten van het te bereiden voedsel.

Rapporten van de keuringsdienst der GGD betreffende het voedsel.

Affiches.

Veilingcatalogi van de veilingen van de inventaris en de vaste goederen van de Maatschappij betreffende de panden Laurierstraat en Haarlemmer Houttuinen. 1899

Werklijsten van het personeel. 

Krantenknipsels betreffende de Volkskeukens.

Staten van de aantallen gemaakte porties of liters voedsel.1895-1899 en z.j.