Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Protestantsche Vereeniging voor zieken-verpleging te Rotterdam

Naam Protestantsche Vereeniging voor zieken-verpleging te Rotterdam
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1852 (eerste vermelding)
Einddatum 1852 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Medici
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

zieken te verplegen

Activiteit

verpleging van zieken mogelijk maken

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn afgeleid uit de omschrijving van 'Het Dichtstukje' van Tollens (hieronder vermeld bij 'literatuur over de vereniging').Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Tollens, Henricus F., De pleegzuster. Dichtstukje uitgegeven ten behoeve van de Protestantsche Vereeniging voor zieken-verpleging te Rotterdam (1852).