Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Meisjes-vereeniging Tabitha

Naam Meisjes-vereeniging Tabitha
Plaats Schiedam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1890 (eerste vermelding)
Einddatum 1913 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Meisjes
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Werkzaam voor de armen dezer gemeente, onder leiding der Jongedochtersvereeniging Martha'

Activiteit

het maken van kleding voor de armen

Werkt samen met

en is een dochterorganisatie van de Jongedochters-vereeniging Martha, eveneens gevestigd te Schiedam.

Oprichters

de Jongedochters-vereeniging Martha

Verantwoording gegevens

Jaarboekje van de stad en het kanton Schiedam, uitgegeven te Schiedam, over de jaren 1847, 1850, 1855, 1860, 1865, 1870, 1875, 1880, 1885, 1890 en 1895.

ad laatste vermelding:

Ontleend aan een door de gemeente Schiedam circa 1913 opgestelde 'Lijst van instellingen van weldadigheid in de gemeente Schiedam, die aan den armenraad deelnemen’, in: Nationaal Archief, archief ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Volksgezondheid en Armwezen 1910-1918, toegangsnummer 2.04.54, inv. nr. 90.