Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij tot heil van hulpbehoevenden en ter voorkoming van armoede te Joure

Naam Maatschappij tot heil van hulpbehoevenden en ter voorkoming van armoede te Joure
Plaats Joure
Provincie Friesland
Begindatum 1841 (eerste vermelding)
Einddatum 1873 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

armen te steunen en armoede te voorkomen

Activiteit

het steunen van de armen en het voorkomen van armoede

Verantwoording gegevens

Gegevens ontleend aan de omschrijving van het archief van deze maatschappij in De archieven in Fryslân uit de reeks Overzichten van de archieven en verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland (Alphen a/d Rijn 1987) 223.

Archief

Het archief van de Maatschappij tot heil van hulpbehoevenden en ter voorkoming van armoede te Joure 1841-1873 bevindt zich in het gemeentearchief van Skarsterlân (1 doos).