Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Loge van vrijmetselaren l'Union Provinciale no. 17 te Groningen

Naam Loge van vrijmetselaren l'Union Provinciale no. 17 te Groningen
Plaats Groningen
Provincie Groningen
Begindatum 1771 (eerste vermelding)
Einddatum 1916 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen, Vrijmetselaars
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

met betrekking tot de armenzorg: het armenpatronaat te beoefenen

Activiteit

het zich wijden aan het armenpatronaat

 

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Opmerkingen

ad einddatum:

De vereniging is na de oorlog heropgericht, maar de enige aanwijzing voor liefdadige activiteiten vormen de onder archief genoemde notulen. (Wel werd na de oorlog een rampenfonds opgericht om de gevolgen van de watersnoodramp te bestrijden)

Archief

Blijkens de inventaris van het archief van de Loge van vrijmetselaren l'Union Provinciale no. 17 te Groningen, dat onder toegangsnummer 426 wordt bewaard in de Groninger Archieven beoefenden de leden van de loge het armenpatronaat:

'Armenpatronaat, Notulen, 1891-1916'.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Gezangen voor de Loge l'Union provinciale in het O. van Groningen (1825).
  • Verslag der rouwplegtigheid in de A. Loge L'Union Provinciale, werkende in het O. van Groningen, op Dinsdag, den 29sten dag der 8ste maand van het J. d. W. L. 5867, gehouden ter nagedachtenis van de Z. A. Br. Jacob Baart de la Faille, lid van eer en Reg. Mr. der A. Loge L'Union Provinciale in het O. van Groningen en Voorz. Mr. van eer der A. Loge De Friesche Trouw in het O. van Leeuwarden (Groningen 1868).