Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging ter geneeskundige behandeling van behoeftige ooglijders

Naam Vereeniging ter geneeskundige behandeling van behoeftige ooglijders
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1888 (oprichting)
Einddatum 1893 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gehandicapten
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de behandeling van behoeftige ooglijders onverschillig van welken herkomst of geloofsbelijdenis mogelijk te maken of te vergemakkelijken (Goossens)

Activiteit

Het betalen voor arme Amsterdamse blinden, onverschillig van welke herkomst of geloofsbelijdenis, van de polikliniekkaart van f.1,- per 3 maanden voor oogheelkundige hulp in de poli en van f. 1,- per dag voor verpleging in de kliniek voor ooglijders van dokter C.H.A. Westhoff.

Koninklijk Besluit 9 november 1888 nr. 33
Staatscourant

5 februari 1889

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
547
Verantwoording gegevens

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland deel I Gemeente Amsterdam (Amsterdam 1893) 298-299. (In opdracht van de Vereeniging voor de staatshuishoudkunde en de statistiek bewerkt door Ph. F.)

Falkenburg noemt 'de Gemeenteverslagen van 1888-1891' als zijn bron.