Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Middelburg/Vlissingen der -

Naam Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Middelburg/Vlissingen der -
Plaats Middelburg/Vlissingen
Provincie Zeeland
Begindatum april 1872 (oprichting)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Vrouwen (algemeen)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

art. 1 der statuten van 1 april 1872: Het doel der Vereeniging is de verbetering van het lot der onvermogende vrouw uit den beschaafden stand, door aanmoediging en bevordering van haren kunst- en arbeidszin.' (Goossens)

Activiteit

art. 1 vervolg: 'De Vereeniging zoekt vrouwelijke nijverheid en talenten te ontwikkelen en te verbeteren, en de vruchten daarvan in den handel te brengen, door die tegen de waarde in te koopen en weder te verkoopen, door oprichting van depots of magazijnen, door het houden van tentoonstellingen-bazars of op andere wijze.'

De 'werksters' zouden anoniem blijven in tegenstelling tot die van "Arbeid Adelt".

De belangrijkste activiteit was en bleef de werkverschaffing aan thuiswerkende handwerksters. Bestelling voor en verkoop van handwerken vinden plaats via de depots, al dan niet gevestigd in een eigen winkel; ook op jaarlijks georganiseerde bazars worden artikelen verkocht.

Afdeling van

de Algemeenen Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", opgericht in 1872 en gevestigd te Den Haag.

 

Bestuursleden

In 1875:

Mej. J.C. Janse van Zoutelande, presidente, mevr. C.E.G. de Raad-van Sonsbeek, penningmeesteresse, mevr. C.C. van den Broecke-van den Broecke, mej. j.A. van Sonsbeek, secretaresse, mevr. A.E. Abresch-Coster en mevr. de wed. J. von Brucken Fock-Caland.

Het depot is gevestigd 'bij de mejuffr. gezusters Douw'.

In 1880:

Mevr. de wed. J. von Brucken Fock-Caland, presidente, mej. J.C.M. van Houten vicepresidente, mevr. C.E.G. de Raad-van Sonsbeek, penningmeesteresse, mevr. C.C. van den Broecke-van den Broecke, mevr. de wed. de Maret-Tak-Wagenaar en mevr. J.A. Keiser-van Sonsbeek.

Het depot is gevestigd 'bij de mejuffr. gezusters Douw'.

Eigen gebouw (adres)

Het depot is gevestigd Langedelft H 25.

Verantwoording gegevens

Algemeen:

Gerard Pley, 'Uit beschaafde nood geboren. De Algemeene Nederlandsche Vrouwen-Vereeniging "Tesselschade" 1872- 1898' in: Tweede jaarboekvoor Vrouwengeschiedenis (Nijmegen 1981) 46-79 (Sunschrift  185).

afdeling Middelburg/Vlissingen:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 868, 883.

ad oprichtingsdatum, bestuursleden en gebouw;

afdeling Middelburg:

Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche naamwijzer 1875 en 1880 (Middelburg 1875 en 1880).

Opmerkingen

In de gids van Blankenberg e.a. (1899) blijkt de afdeling Middelburg inmiddels te zijn uitgebreid met Vlissingen.