Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Liefdadigheids-Vereeniging: Ondersteuning zij ons Doel

Naam Liefdadigheids-Vereeniging: Ondersteuning zij ons Doel
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1 oktober 1894 (oprichting)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

onderstand te verstrekken in geld aan huisgezinnen waarvan de kostwinner niet in staat is om in de behoeften te voorzien (Blankenberg 396)

huisgezinnen van alle gezindten, waarvan de kostwinner niet in staat is om in de behoeften te voorzien, te ondersteunen (Staatscourant)

Activiteit

ondersteuning van behoeftige huisgezinnen van alle gezindten te Amsterdam financieel mogelijk maken:

'Alleen gezinshoofden van 23 jaar en daarboven komen voor hulp in aanmerking; zij moeten in Amsterdam wonen, doch behoeven niet tot een of ander kerkgenootschap te behooren. (...) Een onderzoek wordt door vrijwillige mannelijke bezoekers ingesteld, die tevens geregeld huisbezoek doen. Het Bestuur beslist op de aanvragen om onderstand.' (Blankenberg 754)

Eigen gebouw (adres)

bureau: Staalstraat 9 te Amsterdam

Koninklijk Besluit 12 februari 1895 nr. 27; 20 juli 1896
Staatscourant

27-02-1895, 06/07-09-1896

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899), 396 754.

ad oprichtingsdatum en datum van erkenning:

de Staatscourant van 27 februari 1895 en 7 september 1896