Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Hersteld Evangelisch Lutherse Weldadigheidsvereeniging

Naam Hersteld Evangelisch Lutherse Weldadigheidsvereeniging
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1894 (oprichting)
Einddatum 1952 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Behoeftige gemeenteleden en kinderen bij die gemeente gedoopt en opgevoed wordende, zooveel mogelijk behulpzaam te zijn door opwekking tot christelijk leven, door raadgeving in hunne maatschappelijke nooden en hen te ondersteunen door het verstrekken van kleeding, ligging, dekking, voeding en hulpmiddelen, om zoveel mogelijk zelf in eigen onderhoud te voorzien; onderstand in geld is bepaaldelijk uitgesloten.' (Tijdschrift)

Activiteit

behoeftige gemeenteleden en kinderen die bij de gemeente gedoopt en opgevoed worden (doen) opwekken tot christelijk leven, raadgeven in hunne maatschappelijke noden en ondersteunen door het verstrekken van kleding, ligging, dekking, voeding en hulpmiddelen

Verantwoording gegevens

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 1ste jng. (1900) 84, en 3e jng. (1902) 139.

gegevens, inclusief de eerste en laatste vermelding, ontleend aan de archiefbeschrijving

Opmerkingen

ad oprichtingsdatum:

In 1902 komt het 8e jaarverslag uit, dus de oprichting van de vereniging was in 1894 (Tijdschrift), zoals de archiefperiode al deed vermoeden.

ad activiteit:

Uitgereikt werden kleedingstukken, grutterswaren, eieren, melk, vleesch, spek, dekking enz., te zamen voor ongeveer f. 850. De uitdeelingen hadden in 32 zittingen plaats aan 156 gezinnen.' (Tijdschrift 1e jng. (1900) 84).

Dergelijke gegevens over 1901 in Tijdschrift 3e jng. (1902) 139.

Archief

Het archief van de Hersteld Evangelisch-Lutherse Weldadigheidsvereeniging 1894-1952 is gedeponeerd bij het archief van de Hersteld Evangelisch-Lutherse Gemeente, dat onder toegangsnummer 190 wordt bewaard in het stadsarchief Amsterdam. Het bevat:

Notulen, 1894 - 1939, 2 delen

Register van de uitgereikte goederen, 1899 - 1917

Register van ondersteunden, 1900 - 1925