Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot bevordering van het aanleeren van ambachten onder minvermogende Israƫlieten

Naam Vereeniging tot bevordering van het aanleeren van ambachten onder minvermogende Israƫlieten
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1853 (oprichting)
Einddatum 1904 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ambachtslieden, Joden, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Deze vereeniging (...) tracht de minvermogende jeugdige personen van den Israëlietischen godsdienst van den straathandel terug te houden en tot ambachtslieden te vormen.' (Jaarboekje)

Activiteit

'Deze vereeniging (...) tracht de minvermogende jeugdige personen van den Israëlietischen godsdienst van den straathandel terug te houden en tot ambachtslieden te vormen.' (Jaarboekje)

Bestuursleden

bestuurders in 1891: Jacq. Chits en G. de Haan.

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de Jaarboekje(s) voor de Stad Haarlem voor 1891 en 1904 resp. 166 en 331.

Opmerkingen

De vereniging bezit 'een klein fonds' zowel in 1891 als in 1904.