Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsche Onderwijzers Propaganda-Club voor drankbestrijding (NOPC), te Rotterdam

Naam Nederlandsche Onderwijzers Propaganda-Club voor drankbestrijding (NOPC), te Rotterdam
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 14 oktober 1893
Einddatum 1962 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen, Onderwijzers en leraren
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het drankmisbruik te bestrijden, te beginnen bij de jeugd

Activiteit

'onder de leerlingen vinden de leden der N.O.P.C. gelegenheid om hunne beginselen langzamerhand ingang te doen vinden. Bij allerlei vakken, bij lees-, schrijf-, taal-, rekenonderwijs, bij aardrijkskunde, geschiedenis en vooral bij natuurkennis, overal bieden zich gelegenheden om een enkel woord over den drank te zeggen, er een afkeer van in te boezemen en gezonde dranken aan te bevelen. Doch het goede voorbeeld van den meester, zijn blauwe knoop, zijn "kinderen, ik drink nooit", zijn invloed bij schoolfeesten, dit alles werkt het meest.' (Schmidt)

Afdeling van

de landelijke Vereeniging Nederlandsche Onderwijzers Propaganda-Club, opgericht in 1893 en gevestigd te Utrecht.

Vergaderplaats

De oprichtingsvergadering vond plaats in 'gebouw Excelsior in de St. Jansstraat, om de hoek van het Achterklooster. Dertig onderwijzers vormden toen de "Maasclub"-afdeling van de NOPC'

Verantwoording gegevens

doelstelling en activiteit:

gegevens ontleend aan de data m.b.t de landelijke vereniging

oprichtingsdatum, oprichters en vergaderplaats:

F.U. Schmidt, 'De Nederlandsche Onderwijzers Propaganda-Club (Voor drankbestrijding), in Th. Postma Thz. en Th.W. v.d. Woude (reds.), De wegwijzer, maandschrift voor geheelonthouding, 1e jrg. (1898) 196-197, 207-216 en 236-237.

Opmerkingen

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief

ad opheffingsdatum:

Aangegeven is de laatst mogelijke datum omdat de NOCP dat jaar, met andere drankbestrijdingverenigingen fuseerde tot Ando; of de afdeling "Maasclub" toen nog bestond is niet duidelijk.