Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Damesvereniging onder de naam 'Sophia-krans'

Naam Damesvereniging onder de naam 'Sophia-krans'
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1851 (eerste vermelding)
Einddatum 1851 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 0-6
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'om aan behoeftige kinderen der bewaarschool "Sophia" eenige kleedingstukken uit te deelen, tot aanmoediging om trouw ter school te komen, en tevens om aan enkele behoeftigen, die deze kleederen vervaardigen, 's winters door arbeid enige ondersteuning te verschaffen.'

Activiteit

uitdeling van kledingstukken aan arme kinderen van de  bewaarschool "Sophia"  en het in de winter ondersteunen van arme vrouwen door hen het naaien van die kledingstukken als werk te verschaffen

Oprichters

Sophiakrans weigert verdere informatie over de bewaarschool te geven.

Verantwoording gegevens

N.S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam Overzigt van al hetgeen in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen (Amsterdam 1851) 357. Uit echte bronnen bijeengebracht door [NSC].

Opmerkingen

Sinds de intocht van H.M. als erfprinses in Amsterdam, mocht de bewaarschool zich Sophiaschool noemen. Of zij ook beschermvrouwe was van de krans is niet duidelijk.

inkomsten:

jaarlijkse en overige giften van weldadige stadsgenooten.