Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot voortdurende ondersteuning van hulpbehoevende Weduwen en Weezen, nagelaten door de in zee verongelukte equipagiën der Loodsbooten van Terschelling

Naam Vereeniging tot voortdurende ondersteuning van hulpbehoevende Weduwen en Weezen, nagelaten door de in zee verongelukte equipagiën der Loodsbooten van Terschelling
Plaats Terschelling
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1870 (eerste vermelding)
Einddatum 1870 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Weduwen, Wezen, Zeelieden
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Zeelieden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het voortdurend ondersteunen van, door de in zee verongelukte equipagiën der Loodsbooten van Terschelling nagelaten hulpbehoevende weduwen en wezen (Goossens)

Activiteit

het voortdurend ondersteunen van, door de in zee verongelukte equipagiën der Loodsbooten van Terschelling nagelaten hulpbehoevende weduwen en wezen (Goossens)

Koninklijk Besluit 27 februari 1870 nr. 20
Staatscourant

28-04-1870

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2888