Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot verbetering der armenzorg

Naam Vereeniging tot verbetering der armenzorg
Plaats Krommenie
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1892 (eerste vermelding)
Einddatum 1897 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het verbeteren van de armenzorg

Activiteit

het verbeteren van de amenzorg

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn aan de archiefomschrijving ontleend.

Opmerkingen

In de Gids van Blankenberg c.s. (1899) komt voor de 'Commissie tot ondersteuning aan behoeftigen' te Krommenie voor. De activiteiten en de instelling van deze 'Commissie' lijken veel op die van de overige 'moderne' armenzorg-verenigingen die vaak 'vereeniging armenzorg' of 'Vereeniging ter verbetering van de armenzorg' heetten. Het belangrijkste kenmerk van deze verenigingen, samenwerking met alle andere armenzorginstellinen, bijvoorbeeld door het houden van een stamboek van de door de verschillende verenigingen bedeelde personen, om dubbel-bedeling te voorkomen. Blankenbergs 'Commissie' en de hier opgevoerde 'Vereeniging' deelden doelstelling en activiteit, maar vast te stellen of het om dezelfde vereniging gaat of om achtereenvolgende verenigingen vereist bestudering van het archief.

Archief

Het archief van de 'Vereeniging tot verbetering van de armenzorg' 1892 – 1897 wordt onder toegangsnummer PA-121 bewaard in het Gemeentearchief Zaanstad (0,05 m.; inventaris, nog niet op de website van het Gemeentearchief te raadplegen).