Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Tabitha

Naam Vereeniging Tabitha
Plaats Leeuwarden
Provincie Friesland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

kledingstukken voor armen te vervaardigen of door armen vrouwen tegen loon te laten vervaardigen

Activiteit

'Door behoeftige vrouwen worden wollen en katoenen kleedingstukken vervaardigd onder leiding van het bestuur der vereeniging, deze worden uitgedeeld aan armen, ongeveer 80 à 90 gezinnen worden op deze wijze ondersteund.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 459.