Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot verzorging van ouderlooze knapen der Hervormde gemeente

Naam Vereeniging tot verzorging van ouderlooze knapen der Hervormde gemeente
Plaats Apeldoorn
Provincie Gelderland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Protestanten (plaatselijk), Wezen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Het doel van de vereniging is 'het verzorgen van hervormde weesjongens, ongeacht hun leeftijd en ook van halfweezen 'zoo zij door bijzondere omstandigheden kunnen geacht worden met ouderlooze knapen gelijk te staan.' (Blankenberg)

Activiteit

Het kosteloos uitbesteden van de jongens in huisgezinnen; 'de verzorging duurt totdat de knaap zelf in zijn behoefte kan voorzien'.

Bestuursleden

'Het bestuur bestaat uit Regenten en Regentessen van het "Weeshuis der Hervormde gemeente" te Apeldoorn'.

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 627.

Opmerkingen

algemeen:

Het lijkt erop dat deze vereniging de Vereeniging tot verpleging van ouderlooze of verwaarloosde knapen in het gezin als opvolger heeft. De doelstelling en activiteiten zijn dezelfde, al suggereert de naam verschillen.

ad activiteit:

'Er waren 8 jongens in 1890, 6 in '95 en 7 in '96.'