Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Toevlucht der Armen

Naam Vereeniging Toevlucht der Armen
Plaats Muiden
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Doelstelling

onderstand verstrekken aan armoede, in het bijzonder die in de winter geleden wordt (Blankenberg)

Activiteit

'De hulp bestaat meestal in levensmiddelen en somtijds in brandstoffen. Ook wordt werk verschaft (sneeuwopruiming) en wordt jaarlijks eene hardrijderij op schaatsen georganiseerd, uitsluitend voor behoeftigen die evenwel het recht hebben een plaatsvervanger te stellen. In den regel wordt alleen onderstand verstrekt aan inwoners der gemeente; eene enkele maal ook aan tijdelijk verblijf houdende schippers. (...) alleen gezinshoofden worden ondersteund.'

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 402.