Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Kamer van Navraag naar behoeftigen

Naam Kamer van Navraag naar behoeftigen
Plaats Leeuwarden
Provincie Friesland
Begindatum 1880 (eerste vermelding)
Einddatum 1892 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

gegevens te verzamelen over om onderstand verzoekende personen, en over hen desgevraagd inlichtingen verschaffen

Activiteit

het verzamelen van gegevens over om onderstand verzoekende personen, en het desgevraagd verschaffen van inlichtingen over hen

Bestuursleden

voorzitter in 1880: mr. W.J. van Weideren baron Renigers, burgemeester van Leeuwarden.

 

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan (de inleiding van) de inventaris van het verenigingsarchief.

Archief

Het archief van de Kamer van Navraag te Leeuwarden 1880-1892 wordt bewaard in het Historisch Centrum Leeuwarden onder toegangsnummer 124 (plaatsingslijst met inleiding; 0,2 m.)

Het archief bevat:

Registers van verstrekte inlichtingen, 1881-ca. 1892;

Circulaire, waarin kennis wordt gegeven van de oprichting 1880, en (gedrukte) jaarverslagen 1880/81, 1881/82, 1883/84, 1887/88;

(Gedrukt) huishoudelijk reglement, 3 j, (twee, onderling verschillende edities);

Ingekomen kennisgeving dat het Bureau van Informatie naar behoeftigen te Arnhem is omgezet in een Arnhemse Vereniging "Armenzorg", 1891.