Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Gebroederschap Misjpat Habanot (regt der dochteren)

Naam Gebroederschap Misjpat Habanot (regt der dochteren)
Opmerkingen over naam De spelling van namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd; Hillesum spelt de naam van dit genootschap als volgt: Mischpat-ha-Banoth (Het recht der meisjes)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1833 (oprichting)
Einddatum 1951 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Kraamvrouwen, Meisjes
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

behoeftige kraamvrouwen, wettelijk gehuwd en van een dochter bevallen te ondersteunen (Calisch en, in iets andere bewoordingen, ook Hillesum)

 

Activiteit

Het ondersteunen van behoeftige kraamvrouwen.

Werkt samen met

en is een dochterorganisatie van de vereniging Berieth Jitschak/Berith Ishac, opgericht toen de Sefardische joden zich in Amsterdam vestigden.

Oprichters

leden van de vereniging Berieth Jitschak.

Bestuursleden

Slechts één administrateur beheert de fondsen der vereniging; omstreeks 1850 was dat E.R. Mendes da Costa.

Verantwoording gegevens

N.S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam Overzicht van al hetgeen er in Amsterdam wordt verrigt ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen (Amsterdam 1851) 467.

J.M. Hillesum, 'Vereenigingen bij de Portugeesche en Spaansche joden te Amsterdam in de 17e een 18de eeuw', in: Eerste Jaarboek der Vereeniging Amstelodanum (Amsterdam 1902).

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefgegevens

Opmerkingen

Algemeen:

Hillesums mededelingen over de joodse verenigingen slaan vooral op het functioneren daarvan in de 17de en 18de eeuw; alleen de ten tijde van de publicatie van zijn artikel nog bestaande verenigingen zijn in deze database opgenomen.

ad begindatum:

Hillesum: 'Opgericht in 1730', terwijl Calisch vermeldt dat de gebroederschap Berieth Jitschak/Berith Ishac deze vereniging oprichtte in 1833.

Archief

Archiefstukken m.b.t. de Portugees-Israëlitische Kraamvrouwenvereniging "Gebroederschap Mispath Habanoth" over de periode 1922 – 1951 bevinden zich in de rubriek Documentatie in het archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers te Amsterdam dat onder nr. 400 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam, 1 omslag.