Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot Diakonaal Hulpbetoon in Wijk II van de Gereformeerde Kerk

Naam Vereeniging tot Diakonaal Hulpbetoon in Wijk II van de Gereformeerde Kerk
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'de Diakonie van Wijk II der Gereformeerde kerk te Amsterdam behulpzaam te zijn in haren arbeid.' (Blankenberg)

Activiteit

'het nazien van goederen (aangekocht uit de kas der Vereeniging), waartoe zij tweemaal per maand vergadert, ten huize van de presidente, en het uitdeelen van versterkend voedsel door bemiddeling van daartoe gewillige dames in Wijk II.

De Vereeniging deelt, op aanwijzing harer diakenen, de goederen uit, zoodra deze noodig zijn en heeft dus geen jaarlijksche uitdeelingen.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 752-3.