Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Dames-Vereeniging: "Jeugdig Streven"

Naam Dames-Vereeniging: "Jeugdig Streven"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Deze Vereeniging heeft ten doel, huiszittende armen hulp te verleenen, zonder onderscheid te maken tusschen de belijders van welken godsdienst ook.' (Blankenberg)

Activiteit

het verlenen van hulp aan huiszittende armen

Bestuursleden

Elisabeth Tokkie

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 393.

Opmerkingen

ad bestuursleden:

In het artikel ‘Plan om Joodse begraafplaats in ere te herstellen’, te lezen op de website: http://meeronline.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1127:plan-om-joodse-begraafplaats-in-ere-te-herstellen& wordt over de ‘oude Joodse begraafplaats aan de westrand van het Flevopark’ vermeld dat een zekere Elisabeth Tokkie er begraven ligt, ‘die destijds presidente was van vrouwenvereniging Jeugdig Streven, die zich inzette voor arme gezinnen door het maken van handwerkjes en die te verloten op feestjes.’ (geraadpleegd op 11 februari 2011