Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Dorcasvereeniging

Naam Dorcasvereeniging
Plaats Leiderdorp
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Rooms-Katholieken (plaatselijk), Protestanten (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

kleding en dekens aan armen te verschaffen

Activiteit

'Men ondersteunt uitsluitend in kleederen en dekens en bij voorkeur oude lieden. Om onderstand te genieten moet men minstens een jaar in de gemeente hebben gewoond en behooren tot de Ned. Herv. of R. Kath. kerk. Onderzoek wordt door een der bestuursleden ingesteld, over de ondersteuning wordt door het bestuur beslist.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 440.