Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Gemeentelijke werkverschaffingsvereeniging te Bovenknijpe

Naam Gemeentelijke werkverschaffingsvereeniging te Bovenknijpe
Plaats Bovenknijpe
Provincie Friesland
Begindatum 1847 (eerste vermelding)
Einddatum 1851 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

werk te verschaffen

Activiteit

het verschaffen van werk

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan ondergenoemde archiefstukken.

Archief

In het archief van de Doopsgezinde gemeente Bovenknijpe dat onder toegangsnummer 271-7 bewaard wordt in Tresoar bevindt zich een archiefstuk dat betrekking heeft op de Gemeentelijke Werkverschaffingsvereeniging te Bovenknijpe:

Register van rekening en beheer van de Werkverschaffing door de gemeentelijke Werkvereniging, 1847/1848-1850/1851