Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Liefdadigheid naar Vermogen

Naam Vereeniging Liefdadigheid naar Vermogen
Plaats Meppel
Provincie Drenthe
Begindatum 1880
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Jeugd 6-12, Weduwen, Werklozen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

armoede te bestrijden door opvoeding en heropvoeding van de armen

Activiteit

'Onderstand wordt verleend aan:

1. Werkloozen en tijdelijk behoeftigen, gedurende de wintermaanden, doch nimmer vóór Januari;

2. enkele behoeftigen en Weduwen, gedurende het geheele jaar, en

3. zieken, doch bij uitzondering.' (Blankenberg)

'De onderstand wordt verstrekt in levensmiddelen en brandstoffen; ook in oude kleeren; enkele malen ook door rentelooze voorschotten.' (t.a.p.)

het uitdelen van kleding aan kinderen uit de behoeftige klasse om hierdoor het geregeld schoolgaan te bevorderen (Gras)

Verantwoording gegevens

H. Gras, 'Noodruftigen en hun weldoeners' in: H. Gras, F. Nijstad e.a., Geschiedenis van Hoogeveen 1815-1975 (Amsterdam 1995) 299-300.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 427.