Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Cherath Nashim

Naam Cherath Nashim
Plaats Meppel
Provincie Drenthe
Begindatum 1836 (oprichting)
Einddatum 1886 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Vrouwen (algemeen), Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

te dienen als begrafenisvereniging voor en door joodse vrouwen

Activiteit

het voltrekken van de rituelen die vereist zijn bij het overlijden en begraven van geloofs- en seksegenoten uit de gemeenschap; voorts waarschijnlijk ook het verlenen van onderstand bij ziekte

Werkt samen met

de als mannelijke tegenhanger geduide begrafenisvereniging Gemilath Gassadim, opgericht in 1833 en eveneens gevestigd te Meppel.

Verantwoording gegevens

S.C. Derksen, Opkomst en ondergang van een toonaangevende joodse gemeente. 250 jaar joods leven in Meppel (Meppel 1988) 84, 150, 151.

Opmerkingen

ad einddatum:

De vereniging is vóór 1886 'aan interne twisten' ten onder gegaan.

ad activiteit:

Waarschijnlijk ook armenzorg in bredere zin, want de vereniging die door Derksen als haar opvolgster wordt genoemd verleende ook zorg bij ziekte.

Archief

Derksen vermeldt hierover: 'Een geweldige handicap bij het schrijven was dat alle archiefgegevens van de joodse gemeente te Meppel, inclusief de notulen, in de oorlog of kort daarna verloren zijn gegaan.'