Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot verkrijgbaarstelling van goedkoope levensmiddelen voor minvermogende Israƫlieten

Naam Vereeniging tot verkrijgbaarstelling van goedkoope levensmiddelen voor minvermogende Israƫlieten
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1855 (eerste vermelding)
Einddatum 1918 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Joden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

arme Joden voedsel te verschaffen

Activiteit

het verschaffen van voedsel aan arme joodse geloofsgenoten

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de archiefbeschrijving.

Archief

Het 'Kasboek van de onderafdeling "Vereeniging tot verkrijgbaarstelling van goedkoope levensmiddelen voor minvermogende Israëlieten", 1866-1918' maakt deel uit van het archief van de in de loop van de 20-ste eeuw opgerichte Vereeniging "Hachnosas Ourechiem" (steun aan doortrekkenden), dat op zijn beurt deel uitmaakt van het archief van de Nederlands Israëlitische Gemeente te Utrecht. Dit archief wordt onder toegangsnummer 825 bewaard op het Utrechts Archief. Behalve het Kasboek bevat het archief ook het 'Jaarverslag van de onderafdeling "Vereeniging tot verkrijgbaarstelling van goedkoope levensmiddelen voor minvermogende Israëlieten" te Utrecht over 1855'.