Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging 'Werkinrichting voor behoeftige Blinden'

Naam Vereeniging 'Werkinrichting voor behoeftige Blinden'
Alternatieve namen
  • Vereeniging Werkinrichting voor hulpbehoevende blinden
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1858 (eerste vermelding)
Einddatum 1917 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gehandicapten
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

om te Rotterdam en omsteken wonende hulpbehoevende blinden, van welke Geloofsbelijdenis ook, te ondersteunen en de bedelende onder hen aan dien toestand te onttrekken (Goossens)

het verschaffen van werk aan blinden tegen een beloning, waardoor zij geheel of ten dele in hun levensonderhoud kunnen voorzien (Falkenburg)

Activiteit

het verschaffen van werk aan blinden tegen een beloning, waardoor zij geheel of ten dele in hun levensonderhoud kunnen voorzien (Falkenburg)

Werkt samen met

de vereniging Commissie voor uitdeeling van kleeding en schoeisel aan behoeftige schoolkinderen opgericht in 1893

Eigen gebouw (adres)

in de van der Duynstraat 63, alwaar 17 internen en 44 externen werken.

Koninklijk Besluit 3 juli 1859 nr. 48; 7 oktober 1882 nr. 18; 5 juli 1888 nr. 30
Staatscourant

15-07-1859, 22-11-1882, 29-08-1888

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2548
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 849.

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland II: Gemeente Rotterdam (Amsterdam 1895) 236-238. (in opdracht der Vereeniging voor de staathuishoudkunde en de statistiek bewerkt door Ph.F.)

ad laatste vermelding:

Ontleend aan een door de gemeente Rotterdam in 1917 opgestelde 'Lijst van instellingen van weldadigheid te Rotterdam, die aan den armenraad voor den nieuwen termijn van 4 jaren deelnemen', in: Nationaal Archief, archief ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Volksgezondheid en Armwezen 1910-1918, toegangsnummer 2.04.54, inv. nr. 90.

Voor deze lijst is gekozen als bron van 'de  laatste vermelding' omdat een andere einddatum van de vereniging niet aan de archiefgegevens kunnen worden ontleend zonder deze ter plekke te raadplegen.

Archief

Het archief van de 'Werkinrichting voor hulpbehoevende blinden' dat onder toegangsnummer 604 wordt bewaard in het Gemeentearchief Rotterdam is nog niet op de website van het Gemeentearchief te raadplegen. Wel is het er als volgt beschreven: 'De archieven bevatten onder meer notulen van de bestuursvergaderingen vanaf 1858, jaarverslagen, jaarstukken, als ook diploma's, foto's en lauwerkransen en bekers, een programma voor het bouwfonds en stukken van de Centenvereniging (...).'

 Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag der werkinrichting voor hulpbehoevende blinden te Rotterdam, Oct. 1869 (Rotterdam 1869).