Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Elisabeths-Vereeniging

Naam St. Elisabeths-Vereeniging
Plaats Ursem
Provincie Noord-Holland
Parochie

parochie van de H. Bavo

Begindatum 1894 (eerste vermelding)
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Rooms-Katholieken (plaatselijk), Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'tot ondersteuning van zieken'

Activiteit

'Deze vereeniging verstrekt levensmiddelen, uitsluitend aan zieken, zwakken en herstellenden, behoorende tot den R.K. godsdienst.' (Blankenberg)

Bestuursleden

Fr. Kuiper Prinse, presidente, A. Groot-Pater, penningmeesteresse, N. v. Diepen-Duin, magazijnmeesteresse in1894 en 1899; A. Ammerdorffer-Veerman, secretaresse in 1894 en 1903 en J. van der Lee-Vlaar in 1899; Fr. Florisse-Schouten, assistente in 1894, 1899 en 1903.

Verantwoording gegevens

ad eerste en laatste vermelding, doelstelling en bestuursleden:

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 655.
Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900
(Alkmaar 1899) 485.

Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 874.

ad activiteit

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 762.